Referencie

 • Akadémia ozbrojených síl M.R.Štefánika
 • Baltyre, s.r.o.
 • Boutique hotel Golden Royal, Košice
 • CISCO Systems Slovakia s.r.o.
 • Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave
 • E-MOTION, s.r.o.
 • ELASTO, spol. s r.o.
 • EURO PUMPS TECH s.r.o.
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Fakulta informatiky a informačných technológií, STU Bratislava
 • Flexta s.r.o.
 • Francúzky dom východného Slovenska
 • IVES organizácia pre informatizáciu Verejnej správy
 • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
 • KOVOX s.r.o.
 • Malé centrum, s.r.o.
 • Masarykova univerzita Brno
 • Mediaplanet Slovakia s.r.o.
 • Mesto Košice
 • Mondez, s.r.o.
 • Nové technológie a služby s.r.o Košice
 • Partnerstvá pre prosperitu, n.o., Bratislava
 • Pobočka Slovenskej hutníckej spoločnosti pri HF TU Košice
 • Podduklianska knižnica vo Svidníku
 • Pracoviská a autori Technickej Univerzity v Košiciach
 • Procesná automatizácia a.s. Košice
 • Program sieťových akadémií v SR, Cisco NetAcad
 • Regional Studies Association, UK
 • SAPTU neinvestičný fond
 • Slovenská elektrotechnická spoločnosť pri FEI TU Košice
 • Slovenská numizmatická spoločnosť Bratislava
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Slovprofit s.r.o.
 • Stradiware, s.r.o.
 • U.S. Steel Košice, s.r.o.
 • UNICOM s.r.o.
 • UPJŠ v Košiciach
 • Univerzita Mateja Bela
 • Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
 • Univerzitná knižnica TU v Košiciach
 • Vihorlatská knižnica v Humennom
 • Vysoká škola báňska - TU Ostrava-Poruba
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
 • Ústav materiálového výskumu SAV
 • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
 • Žilinská univerzita - univerzitná knižnica