Literatúra

Komplexne zastrešujeme činnosti spojené s návrhom, výrobou, logistikou, propagáciou a predajom rôznych druhov odbornej literatúry a širokej škály tlačovín. Úzko spolupracujeme s autormi a zabezpečujeme oblasť odbornej literatúry počas celého životného cyklu – od návrhov grafiky a kompletného designu, DTP prác a finalizácie na tlač, cez samotnú tlač, viazanie a balenie, až po lokálnu, národnú a medzinárodnú propagáciu, distribúciu a predaj v „kamenných“ obchodoch, ako aj prostredníctvom internetového priestoru.


Firmám ponúkame návrhy a výrobu letákov, pozvánok, vizitiek, zložiek na dokumenty, hlavičkových papierov, manuálov, poštových obálok, trhacích blokov, školiacich materiálov, plagátov, posterov, prezentácií na CD, DVD alebo na Internete.

Pre školy a organizácie ponúkame vydanie a tlač študijných materiálov, zborníkov z konferencií, monografií a ďalších publikácií. Knihy môžeme dodávať ako univerzitnému edičnému stredisku, tak fakultám, katedrám, alebo jednotlivým pedagógom. Študenti inžinierskych a doktorských štúdií u nás ocenia možnosť tlače a viazania diplomových a dizertačných prác.