Predaj a propagácia

V našej pravidelne aktualizovanej ponuke nájdete viac ako 2000 titulov odbornej literatúry. Knižná ponuka je žánrovo pestrá a obsahuje vedecké monografie, študijné materiály, učebnice, jazykové i výkladové slovníky, encyklopédie, príručky, zákonníky, komentované zákony, populárno-náučné publikácie i publicisticky ladené práce.


elfa dnes nielen ponúka publikácie z vlastnej produkcie, ale z pozície maloobchodu predáva všetko to, čo sa v danom okamihu práve prezentuje na knižnom trhu odbornej literatúry na Slovensku i v Českej republike. Nakoľko je knižný trh v tejto oblasti rozsiahly a neustále sa meniaci, snaží sa poskytnúť každému zákazníkovi komplexnú službu – od spokojnosti s nákupom, cez podanie informácie o dostupnosti knižného titulu, rezervácie, zaslania kníh až po príjemne strávený čas v priestore kníhkupectva s najširšou ponukou knižných publikácií.

Zároveň zabezpečujeme dodávky ťažko dostupnej a zahraničnej literatúry podľa požiadaviek zákazníka. Kompletný prehľad o našej ponuke získate, ak navštívite našu predajňu na prízemí Technickej univerzity v Košiciach, na Letnej ulici č. 9 (otvorené máme počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:30 hod.), alebo ak si on-line "prebrowsujete" náš eShop.